ZpětÚvodní strana » Správa budov » Správa bytových a nájemních domů

Správa bytových a nájemních domů

TECHNICKÉ SLUŽBY

 1. Zajištění běžné údržby a správu domu
 2. Uplatňování reklamačních práv a kontrola plnění záručních povinností z uplatněných reklamací
 3. Odstranění havárií nejnutnější havarijní zásahy do 24 hodin od jejich nahlášení 7 dní v týdnu, informace o nepřetržité havarijní službě je vždy uvedena na nástěnce ve vstupním vestibulu
 4. Smluvní zajištění stálé nouzové služby řemeslnických činností (voda, plyn, elektrická energie, výtahy etc.)
 5. Pravidelnou výměnu měřící a regulační techniky včetně zajištění předepsané kontroly, zkoušky a revize technických zařízení a čtení měřidel
 6. Smluvní zajištění elektronické bezpečnostní služby, zahrnující vnitřní napojení na kontrolní panely centrální bezpečnostní služby; smluvní zajištění bezpečnosti a ochrany
 7. Provedení technické prohlídky domu minimálně jednou měsíčně
 8. Poskytnutí všech důležitých informací a kontaktů majitelům
 9. Vzhledem k technickému stavu nemovitosti, navrhnutí případných oprav, úprav nebo rekonstrukce, včetně odhadu nákladů
 10. Jednání a uzavření pojištění spravovaných nemovitostí, včetně zastoupení majitelů při likvidaci pojistné události
 11. Smluvní zajištění pravidelného úklidu společných částí v domech, na vlastních chodnících aj., případně  venkovní úklid okolí domů, vnitrobloku a kolem kontejnerů na vlastních pozemcích včetně zimního úklidu na vlastních pozemcích

ADMINISTRATIVNÍ SLUŽBY

 1. Vedení řádné evidenci vlastníků, resp. uživatelů jednotlivých jednotek
 2. Sestavení rozpočtu nákladů na správu, provoz a údržbu spol. částí domu a nákladů na služby spojených s užíváním jednotek
 3. Sestavení předpisu úhrad za užívání pro každou bytovou i nebytovou jednotku, jakož i předpisy záloh na úhrady za služby spojené s užíváním jednotky
 4. Evidence příjmů a výdajů spojených se správou domu
 5. Vyúčtování záloh na služby, správu domu
 6. Zpřístupnění veškerých podkladů výboru společenství anebo osobám pověřeným výborem společenství
 7. Svolávání schůze společenství vlastníků

ÚČETNÍ A EKONOMICKÉ SLUŽBY

 1. Vedení účetní evidence svěřeného majetku v rozsahu podle obecně závazných právních předpisů
 2. Vedení evidence veškerých pohledávek
 3. Vedení evidence jednotlivých bytů, příp. nebytových prostorů ve vlastnictví
 4. Vedení Knihy došlých a vydaných faktur
 5. Vedení hotovostní pokladny
 6. Evidence měsíčních plateb
 7. Zpracování roční účetní uzávěrky
 8. Zpracování daně z příjmu včetně příloh
 9. Vyúčtování daně srážkové a zálohové
 10. Inventarizace dle zákona o účetnictví, v platném znění
 11. Komunikace s auditorem nad výsledky roční účetní závěrky
 12. Vedení a správa fondu oprav

PRÁVNÍ SERVIS

 1. Zajistit právní zastoupení společenství vlastníků v průběhu výkonu správy
 2. Uplatňovat v zastoupení společenství vlastníků včas právní nároky přímo související s majetkem spravovaným tak, aby nedošlo k jejich promlčení

Správa bytových a nájemních domů je určena majitelům nemovitostí a společenství vlastníků jednotek. Zajištění plného technického, ekonomického, administrativního a právního servisu poskytujeme majitelům profesionální služby a péči o jejich nemovitosti.

© 2021, FOREKA s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA | Vytvořeno na systému RealBrána | XHTML 1.0 | CSS 3 | RB reality